KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2023

LÃNH ĐẠO + ? = LÃNH Đ.Ạ.N

 


LÃNH ĐẠO + ? = LÃNH Đ.Ạ.N
(90% các sếp đều dễ mắc phải)
--------------
LÃNH ĐẠO + Giao tiếp k.ém = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + Nhân viên không nghe = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + Nhân viên nghe nhưng không ph.ục = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + Bị nhân viên gh.é.t = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + Không giữ được người tài = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + Định hướng sai = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + Đ.á.nh gi.á sai năng lực nhân viên = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + Đặt nhân viên sai vị trí công việc = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + Thiếu tôn trọng nhân viên (tính từ bác bảo vệ đến cô lao công) = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + B.ảo th.ủ không chịu lắng nghe = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + Suốt ngày l.a m.ắ..ng nhân viên = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + Hứa thật nhiều nhưng cũng thất hứa thật nhiều với nhân viên = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + Không gương mẫu = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + Không thích nhận trách nhiệm, thích đổ lỗi = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + Không dám m.ạo h.iểm = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + "Trượt dốc" đạo đức = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + Không biết chăm sóc bản thân, gia đình, bạn bè = LÃNH Đ.Ạ.N

Nguồn: Sưu tầm và tổng hợp
#kynangmoi #thuvienmoi

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank