KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2022

Làm người nên khôn, nhưng "khôn ngoan" khác với "khôn lỏi"

  

Trong cuộc sống, người hay chủ động thanh toán tiền, không phải bởi vì người ta dư dả, mà là người ta xem trọng tình bạn hơn tiền bạc.

Trong công việc, người tình nguyện nhận nhiều việc về mình, không phải bởi vì người ta ng.ố.c, mà là người ta hiểu được ý nghĩa của trách nhiệm.

Sau khi c.ã.i, nhau người xin lỗi trước, không phải bởi vì người ta sai. Mà là người ta trân trọng người bên cạnh mình.

Người tình nguyện giúp đỡ người khác, không phải vì nợ người đó cái gì, mà là người ta thực sự xem người đó là bạn.

Hãy trân trọng những người đối xử tốt với bạn, có vay thì hãy có trả. Có nhận thì hãy có cho.

Suốt ngày chăm chăm chỉ mong l.ợi lộc, điều tốt đẹp đến với mình mà không biết giúp đỡ người khác, không chia sẻ điều hay. Cái m.i.ệng thì soi mói nói x.ấ.u kẻ khác, ấy là kẻ d.ại.

Làm người, đừng sống như thế! Mình nên khôn, nhưng "khôn ngoan" khác với "khôn lỏi".

Nguồn: KTKT
#kynangmoi

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank