KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2022

[Share] Khóa học React JS cho người mới bắt đầu 2023 Free Download

 Khóa học React JS cho người mới bắt đầu

[Share] Khóa học React JS cho người mới bắt đầu 2023 Free Download

Giới thiệu khóa học Khóa học React JS cho người mới

React JS là một thư viện JavaScript do Facebook xây dựng, phát triển và duy trì. React JS được sử dụng đặc biệt để phát triển giao diện người dùng web tương tác.

React JS sử dụng JavaScript DOM thay vì sử dụng HTML DOM, Điều này làm cho React JS trở thành thư viện JavaScript nhanh nhất để phát triển các phần tử giao diện người dùng.

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu những điều sau: JSX trong React, Các thành phần, Thành phần không trạng thái, Đạo cụ & Sự kiện, Tóm tắt trong React, Gắn & Bỏ gắn, Xây dựng ứng dụng Scratch Pad với ReactJS.

Khóa học này hoàn thành dựa trên thực tế, Về cơ bản trong khóa học này, chúng ta sẽ xây dựng một ứng dụng Scratch pad với React JS.

Khóa học này dành cho ai

 • Bất kỳ ai sẵn sàng học React từ đầu
 • Bất cứ ai muốn phát triển một ứng dụng với React
 • Bất kỳ ai đã hoàn thành JavaScript và muốn mở rộng kỹ năng của mình

Bạn sẽ học được những gì?

 • Hoàn thành khóa học React JS từ Scratch.
 • Bạn sẽ học cách xây dựng Ứng dụng web với React JS.
 • Tạo ứng dụng Scratch Pad với React JS.
 • Xây dựng các thành phần không trạng thái trong React.
 • Hiểu đầy đủ về Refs.
 • Bạn sẽ học chuyên sâu về Đạo cụ.
 • Tạo phần tử con và phần tử lồng nhau trong Ứng dụng.
 • Thực hiện các hoạt động CRUD (Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa) trong React JS.

Tải Ngay Tại Đây

Nguồn: udemy

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank