Share free Khóa học Mô hình nến và các động thái về giá trong chứng khoán 2021 - KỸ NĂNG MỚI

KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Monday, July 12, 2021

Share free Khóa học Mô hình nến và các động thái về giá trong chứng khoán 2021

 

Share free Khóa học Mô hình nến và các động thái về giá trong chứng khoán 2021


Số lượng video: 32 video

Giảng viên: Jennifer Trần

Dung lượng: 2.85 GB

Link Download: 


Link 1

Những gì bạn được học: 

 • Phân tích về các phản ứng của giá theo phương pháp Price Action.
 • Hiểu về mô hình nến Nhật trong chứng khoán.
 • Phân tích các loại mô hình nến trong giai đoạn tăng và giai đoạn giảm.
Bạn sẽ học được gì?
 • Hiểu về mô hình nến Nhật trong chứng khoán 
 • Phân tích các loại mô hình nến trong giai đoạn tăng và giai đoạn giảm
 • Phân tích về các phản ứng của giá theo phương pháp Price Action
Giới thiệu khóa học

Giới thiệu khóa học "Mô hình nến và các động thái về giá trong chứng khoán":

Việc quan trọng nhất trong phân tích đầu tư chứng khoán cho những NĐT ngắn và trung hạn là đọc hiểu những dấu hiệu đỉnh, đáy trong những bước sóng ngắn và trung hạn kéo dài từ vài tuần cho đến 2 tháng. Trong đó nến và động thái của phản ứng giá là một trong những dấu hiệu rất quan trọng trong phân tích ngắn hạn. Đọc được những "ngôn ngữ" về tâm lý ngắn hạn trong từng động thái giá giúp NĐT CÓ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH VÀO RA THỊ TRƯỜNG MỘT CÁCH HỢP LÝ TRONG BƯỚC SÓNG NGẮN HẠN.

 

Nội dung khóa học "Mô hình nến và các động thái về giá trong chứng khoán":

 • Phân tích về cấu tạo của mô hình nến Nhật 
 • Các loại mô hình nến Nhật trong giai đoạn tạo đỉnh
 • Các loại mô hình nến Nhật trong giai đoạn tạo đáy
 • Phân tích các case-study thực tế

 

Lợi ích sau khóa học "Mô hình nến và các động thái về giá trong chứng khoán":

 • Hiểu về mô hình nến Nhật trong chứng khoán 
 • Phân tích các loại mô hình nến trong giai đoạn tăng và giai đoạn giảm
 • Phân tích về các phản ứng của giá theo phương pháp Price Action

 

Giới thiệu giảng viên: Jennifer Trần.

 • Có bằng MBATrên 15 năm giảng dạy phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam, 
 • Chuyên giá tư vấn tài chính độc lập
 • Nguyên giám đốc khối Chiến lược CK  Mirae Asset Việt Nam

Số lượng video: 32 video

Giảng viên: Jennifer Trần

Dung lượng: 2.85 GB

Link Download: 


Link 1

No comments:

Post a Comment