KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2020

KHÓA HỌC FREE - API Quiz Game – Dự án JavaScript sử dụng Google Sheet Data

KHÓA HỌC FREE - API Quiz Game – Dự án JavaScript sử dụng Google Sheet Data

[FREE COURSE]API Quiz Game – JavaScript Project using Google Sheet Data ~ Google Driver Link 2020

DOWNLOAD
Source: https://www.udemy.com/course/javascript-quiz-game/

Giới thiệu khóa học

Khóa học này sẽ giúp bạn khám phá cách kết nối với nguồn cấp dữ liệu JSON của Google Sheet và sử dụng dữ liệu để tạo ứng dụng trò chơi đố vui trên web động.
Như một phần thưởng, khóa học cũng sẽ cho bạn thấy cách bạn có thể thiết lập ứng dụng web bảng tính của mình bằng Google Script để bạn có thể tùy chỉnh nội dung và có phiên bản câu hỏi của riêng bạn trong ứng dụng của bạn.
Yêu cầu tham gia khóa học
 • JavaScript HTML và CSS
 • Kinh nghiệm lập trình

Bạn sẽ học được gì từ khóa học API Quiz Game này

Sau khi học xong khóa học này bạn sẽ có kiến thức về
 • Cách kết nối với API web.
 • Cách sử dụng JavaScript DOM để tạo các thành phần trang.
 • Lặp qua dữ liệu JSON.
 • Khám phá dữ liệu Ứng dụng web của Google từ bảng tính.

Cụ thể bạn sẽ học

 • Cách thiết lập shell Project cơ bản với HTML và CSS
 • Cách sử dụng bộ chọn truy vấn JavaScript để chọn các thành phần trang làm đối tượng JavaScript
 • Sử dụng tìm nạp để kết nối với URL ứng dụng web cho nguồn dữ liệu
 • Dữ liệu JSON và cách chuẩn bị nó trong JavaScript
 • Tạo một chức năng để hiển thị dữ liệu có trong ứng dụng web
 • Logic tiếp cận thiết kế trò chơi và xây dựng ứng dụng web
 • Các bước tiếp theo cho người chơi và sử dụng dữ liệu Trò chơi
 • Gỡ lỗi và tiến bộ thiết kế trò chơi xịn
 • Áp dụng kiểu dáng cho một trò chơi đẹp hơn
 • Kết thúc bài kiểm tra trò chơi – làm cho nó năng động để được điều khiển bởi dữ liệu JSON và linh hoạt để thay đổi khi dữ liệu thay đổi.
 • Tạo ứng dụng web Google Script bằng dữ liệu Bảng tính Google
 • Cấu trúc JSON từ một đối tượng mảng
 • Kết nối dữ liệu bảng với ứng dụng web của bạn

Khóa học này dành cho ai:

 • Các nhà phát triển web.
 • Quản trị trang web.
 • Bất cứ ai muốn thực hành JavaScript với kết nối API.

Download khóa học API Quiz Game – Dự án JavaScript sử dụng Google Sheet Data

#quantriexcel #kynangmoi
📤LINK NHANH ĐẾN CÁC KỸ NĂNG FREE TỔNG HỢP: https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank