KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

AUDIOJUNGLE - BEST COLLECTION FREE DOWNLOAD

AUDIOJUNGLE - BEST COLLECTION FREE DOWNLOAD


INFORMATION

Title: AudioJungle - Best Collection 
Distributed material: Sound libraries
Format: WAV, MP3, WMA, AIF
File size: 14.8 Gb [Big size only drive google]
Updated new files without error
Description:
I am glad to present to your court an updated collection of music tracks that are used for musical accompaniment of After Effects projects. Many tracks have different versions: Short, Instrumental, Vocals, Loop, SFX, etc.

Characteristics:
- Total: 1658
- Format: WAV, MP3, WMA, AIF
- WAV: 16 - 32 bit | 44.1 - 48.0 kHz | 706 - 3072 kbps
- MP3: 32.0 - 48.0 kHz | 56 - 320 kbps
- WMA: 44.1 kHz | 2.96 kbps
- AIF: 16 bit | 48.0 kHz | 1536 kbps

Information about Bitrate
The bitrate is determined using the Spek program (Spectrogram Audio).
WAV
- ADPCM IMA WAV | 44.1 kHz | 353 kbps
- PCM signed 16-bit little-endian | 44.1 kHz | 706 kbps
- PCM signed 16-bit little-endian | 44.1 kHz | 1411 kbps
- PCM signed 16-bit little-endian | 48.0 kHz | 1536 kbps
- PCM signed 16-bit big-endian | 48.0 kHz | 1536 kbps
- PCM signed 24-bit little-endian | 44.1 kHz | 2117 kbps
- PCM signed 24-bit little-endian | 48.0 kHz | 2304 kbps
- PCM 32-bit floating point little-endian | 44.1 kHz | 2822 kbps
- PCM 32-bit floating point little-endian | 48.0 kHz | 3072 kbps

MP3
- 44.1 kHz | 56 kbps
- 44.1 kHz | 128 kbps
- 44.1 kHz | 160 kbps
- 44.1 kHz | 192 kbps
- 48.0 kHz | 192 kbps
- 44.1 kHz | 224 kbps
- 44.1 kHz | 256 kbps
- 32.0 kHz | 320 kbps
- 44.1 kHz | 320 kbps
- 48.0 kHz | 320 kbps

WMA
- 44.1 kHz | 2,96 kbps

AIF
- PCM signed 16-bit big little-endian | 48.0 kHz | 1536 kbps

Update Information:
1. Publication of the release on October 23, 2016 (1231 files)
2. Update 04.01.2017 (1482 files)
3. Update 11/24/2017 (1,658 files)

Free Download

drive google part 1
and
drive google part 2
and
drive google part 3
and
drive google part 4
and
drive google part 5
and
drive google part 6
and
drive google part 7
and
drive google part 8

📤Tham khảo thêm các khóa học kỹ năng mới khác miễn phí tại đây : https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank