KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Share free Toàn bộ 8 khóa học với 330 lesson của Kyle Simpson, instructor hàng đầu về Javascipt, tại Frontendmasters.com

Toàn bộ 8 khóa học với 330 lesson của Kyle Simpson, instructor hàng đầu về Javascipt, tại Frontendmasters.com. Gồm video, phụ đề, slide và bài tập.DOWNLOAD
MIRROR: https://www.fshare.vn/folder/EP44X4HS8JOL

15.3 GB. 
Toàn bộ 8 khóa học với 330 lesson của Kyle Simpson, instructor hàng đầu về Javascipt, tại Frontendmasters.com. Gồm video, phụ đề, slide và bài tập.
★ Deep JavaScript Foundations
★ ES6-The Right Parts
★ Functional-Light JavaScript, v2
★ Introduction to JavaScript Programming - Coercion in JavaScript
★ Organizing JavaScript Functionality
★ Real-Time Web with Node.js
★ Rethinking Asynchronous JavaScript
–-–-–-–-–-–--
Trên nền web, Để xem được Subtitle - cần sử dụng FireFox. (dùng các Media players thì thoải mái)
Nếu dùng Chrome thì đưa vào localhost (Chrome không cho phép load subtitle offline ~ null origin)
Lưu ý, với Firefox, khi chuyển sang lesson/video mới thì subtitle tự disable, bật lại bằng control CC bên phải
–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-
IE/Edge không hiển thị được Video. 
19 Video trong Introduction JS course không có CC.


📤Tham khảo thêm các khóa học kỹ năng mới khác miễn phí tại đây : https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank