KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

“Bộ giáo trình java cơ bản đến nâng cao

Bộ giáo trình java cơ bản đến nâng cao

Bộ giáo trình java này gồm 4 phần mỗi phần sẽ có cái bài giảng giồng lý thuyết và bài tập rõ ràng cho các bạn dễ học.
Java 1
 1. Slide 1 – Làm quên với Java
 2. Slide 2 – Kiểu, toán tử, lệnh if, switch
 3. Slide 3 – Mảng và lệnh lặp
 4. Slide 4 – Lớp và đối tượng
 5. Slide 5 – ArrayList
 6. Slide 6 – Chuổi và biểu thức chính qui
 7. Slide 7 – Kế thừa
 8. Slide 8 – Lớp nâng cao
Java 2
 1. Slide 1 – Packages và Interfaces
 2. Slide 2 – Sử lý ngoại lệ
 3. Slide 3 – Input và Output trong Java
 4. Slide 4 – Đa luồng
 5. Slide 5 – Enumeration, Autoboxing, Static Import và Annotations
 6. Slide 6 – Genegic
 7. Slide 7 – Applects
 8. Slide 8 – Giới thiệu về Swing
Java 3
 1. Slide 1 – Tổng quan về lập trình giao diện Java
 2. Slide 2 – Các thành phần GUI cơ bản
 3. Slide 3 – Layout manager
 4. Slide 4 – Menu và các thành phần GUI nâng cao
 5. Slide 5 – Giới thiệu JDBC
 6. Slide 6 – JDBC cơ bản
 7. Slide 7 – Kiến trúc MVC
 8. Slide 8 – Networking
Java 4
 1. Tổng quan về phát triển website với Java EE
 2. Cơ bản về Servlet
 3. Cơ bản về JSP phần 1
 4. Cơ bản về JSP phần 2
 5. JSP Custom tag
 6. Giới thiệu Hibernate Framework
 7. Hibernate Mapping
 8. Hibernate Query Language
Đó là những nội dung có trong Slide giáo trình tôi sẽ chia sẽ cho các bạn.
Thông tin về “Bộ giáo trình java cơ bản đến nâng cao”
Tên tài liệu: Bộ giáo trình Java cơ bản đến nâng cao – Tiếng việt
Tác giả: Đại học FPT Polytechnic
Ngôn ngữ: Tiếng việt
Số lượng: 4 phần
📤Tham khảo thêm các khóa học kỹ năng mới khác miễn phí tại đây : https://www.kynangmoi.info/p/so-o-trang-web-ky-nang-moi.html?m=1
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank