KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

Download Khóa học AutoCAD 3D miễn phí

Khóa học AutoCAD 3D miễn phíKhả năng thiết kế 3D của phần mềm Autocad không thể so sánh với các công cụ chuyên dùng để thiết kế 3D hiện nay như những công cụ chuyện thiết kế dành cho ngành cơ khí: Solidworks, Inventor, NX, Creo,…

Download Khóa học AutoCAD 3D miễn phí


Khóa học AutoCAD 3D

Khóa học Autocad 3D sẽ giúp bạn có thể vẽ thiết kế được các chi tiết đa dạng dưới dạng 3D, tạo ra các bản vẽ 3D trong nhiều ngành như xây dựng, cơ khí…
[Share] Khóa học AutoCAD 3D miễn phí

Phần 1: Giới thiệu khóa học, phần mềm AutoCAD 3D

Phần 2: Giới thiệu giao diện AutoCAD 3D, hệ tọa độ

 • Giao diện AutoCAD 3D
 • Tạo nhiều khung hình vẽ trong 1 không gian vẽ, định hướng trong không gian 3D
 • Hệ tọa độ trong AutoCAD 3D
 • Truy bắt điểm chính xác trong CAD 3D

Phần 3: Các lệnh vẽ đối tượng 3D (Primitive)

 • Vẽ hình hộp, hình trụ tròn
 • Hướng dẫn bài tập thực hành
 • Vẽ hình nón, hình cầu
 • Vẽ hình chóp , hình nêm, hình xuyến
 • Lệnh vẽ đối tượng 3D đa tuyến (POLYSOLID)

Phần 4: Các lệnh vẽ đối tượng 3D từ hình 2D (SOLID, SURFACE 3D Model)

 • Lệnh EXTRUDE, PRESSPULL
 • Hướng dẫn bài tập thực hành lệnh EXTRUDE, PRESSPULL
 • Lệnh SWEEP
 • Lệnh LOFT
 • Hướng dẫn bài tập thực hành lệnh SWEEP, LOFT
 • Lệnh REVOLVE

Phần 5: Edit đối tượng trong CAD 3D

 • Các lệnh REGION, SUBTRACT, UNION, INTERSECT
 • Hướng dẫn bài tập thực hành lệnh REGION, SUBTRACT, UNION, INTERSECT
 • Lệnh tìm phần giao giữa các khối (INTERFERE)
 • Lệnh cắt đối tượng (SLICE)
 • Lệnh bo tròn cạnh, vát mép cạnh cho khối
 • Hướng dẫn bài tập thực hành lệnh FILLETEDGE, CHAMFEREDGE
 • Solid Editting _Phần 1: Lựa chọn Edit cho FACE
 • Solid Editting_Phần 2: Lựa chọn Edit cho EDGE
 • Solid Editting_Phần 3: Lựa chọn Edit cho BODY
 • Bài QUIZ tổng kết cuối chương

Phần 6: Các phép biến hính và dời hình trong CAD 3D

 • Lệnh COPY, MOVE, 3DMOVE
 • Lệnh MIRROR3D, 3DROTATE, ROTATE3D
 • Lệnh 3D SCALE, 3D ALIGN
 • Lệnh 3D ARRAY, ARRAY

Phần 7: Viết chữ, đo kích thước trong 3D

 • Viết chữ, đo kích thước trong CAD 3D
 • Viết chữ 3D trong AutoCAD

Phần 8: Gán vật liệu trong AutoCAD 3D

 • Gán Hatch cho bề mặt khối
 • Gán vật liệu cho đối tượng

Phần 9: Một số ứng dụng của mô hình 3D (Tạo bản vẽ 2D, tính thể tích, trọng tâm)

 • Lệnh SOLPROF tạo hình chiếu 2D
 • Tạo các hình chiếu tự động trong Layout
 • Tạo các mặt cắt, chi tiết tự động trong Layout
 • Tính thể tích, trọng tâm của khối

Download Khóa học AutoCAD 3D miễn phí

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank