KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Chia Sẻ Miễn Phí Khóa Học Kế toán thuế thực tế từ A - Z

Chia Sẻ Miễn Phí Khóa Học Kế toán thuế thực tế từ A - Z


DOWNLOAD KHÓA HỌC TẠI ĐÂY

Khóa học giúp cập nhật ngắn gọn nội dung mới nhất về các loại thuế, phí như: lệ phí môn bài, thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế nhà thầu nước ngoài và quy định về hóa đơn chứng từ, cũng như quy định về quản lý thuế giúp người học trang bị những hiểu biết sâu về các quy định hiện hành của pháp luật thuế nhằm tránh được những rủi ro về thuế cho doanh nghiệp mình.
Giáo trình

Phần 1: Giới thiệu khóa học

Bài 2: Giới thiệu

Phần 2: Các ứng dụng hỗ trợ đăng ký, kê khai thuế và nộp tờ khai, nộp thuế điện tử

Bài 3: Tìm hiểu ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK)

Bài 4: Tìm hiểu ứng dụng hỗ trợ quyết toán thuế TNCN

Bài 5: Tìm hiểu hệ thống nộp tờ khai thuế iHTKK và TVAN

Bài 6: Tìm hiểu hệ thống nộp thuế điện tử

Bài 7: Tìm hiểu chữ ký số (chữ ký điện tử)

Bài 8: Tìm hiểu về các ứng dụng hỗ trợ khác như iTaxViewer, Java…

Phần 3: Lệ phí môn bài

Bài 9: Những quy định pháp luật hiện hành đối với lệ phí môn bài

Bài 10: Cách xác định mức lệ phí và kê khai lệ phí môn bài

Bài 11: Nộp lệ phí môn bài

Bài 12: Cách điều chỉnh tờ khai và tiền lệ phí môn bài nộp sai ( phần 1 )

Bài 13: Cách điều chỉnh tờ khai và tiền lệ phí môn bài nộp sai ( phần 2 )

Phần 4: Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Bài 14: Những quy định pháp luật hiện hành đối với thuế giá trị gia tăng ( phần 1)

Bài 15: Những quy định pháp luật hiện hành đối với thuế giá trị gia tăng ( phần 2)

Bài 16: Xác định và đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế

Bài 17: Kê khai và nộp tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ ( phần 1)

Bài 18: Kê khai và nộp tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ ( phần 2)

Bài 19: Nộp thuế giá trị gia tăng điện tử

Bài 20: Cách kê khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế GTGT và điều chỉnh tiền thuế GTGT đã nộp nhưng có sai sót

Phần 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài 21: Những quy định pháp luật hiện hành đối với thuế thu nhập doanh nghiệp ( phần 1)

Bài 22: Những quy định pháp luật hiện hành đối với thuế thu nhập doanh nghiệp ( phần 2)

Bài 23: Tạm tính thuế TNDN phải nộp hàng quý

Bài 24: Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp điện tử

Bài 25: Cách điều chỉnh tiền thuế TNDN đã nộp nhưng có sai sót

Bài 26: Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp ( phần 1)

Bài 27: Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp ( phần 2)

Phần 6: Thuế thu nhập cá nhân

Bài 28: Những quy định pháp luật hiện hành đối với thuế thu nhập cá nhân ( phần 1 )

Bài 29: Những quy định pháp luật hiện hành đối với thuế thu nhập cá nhân ( phần 2 )

Bài 30: Những quy định pháp luật hiện hành đối với thuế thu nhập cá nhân ( phần 3 )

Bài 31: Đăng ký mã số thuế cá nhân

Bài 32: Đăng ký mã số thuế người phụ thuộc

Bài 33: Tính thuế thu nhập cá nhân ( phần 1)

Bài 34: Tính thuế thu nhập cá nhân ( phần 2 )

Bài 35: Kê khai và nộp tờ khai thuế thuế thu nhập cá nhân

Bài 36: Nộp thuế thu nhập cá nhân điện tử

Bài 37: Cách khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế TNCN và tiền thuế TNCN đã nộp

Bài 38: Ủy quyền quyết toán thuế TNCN và không thuộc trường hợp được ủy quyền

Bài 39: Chứng từ khấu thuế TNCN

Bài 40: Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức chi trả thu nhập (phần 1)

Bài 41: Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức chi trả thu nhập (phần 2)

Bài 42: Quyết toán và hoàn thuế TNCN đối với cá nhân tự quyết toán (phần 1)

Bài 43: Quyết toán và hoàn thuế TNCN đối với cá nhân tự quyết toán (phần 2 )

Phần 7: Thuế nhà thầu nước ngoài

Bài 44: Những quy định pháp luật hiện hành đối với thuế nhà thầu

Bài 45: Đăng ký mã số thuế nhà thầu

Bài 46: Xác định doanh thu tính thuế nhà thầu đối với một số trường hợp

Bài 47: Tính thuế nhà thầu nước ngoài

Bài 48: Kê khai thuế nhà thầu nước ngoài

Bài 49: Nộp thuế nhà thầu nước ngoài

Bài 50: Quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài ( phần 1)

Bài 51: Quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài ( phần 2)

Phần 8: Hóa đơn, chứng từ

Bài 52: Những quy định pháp luật hiện hành về hóa đơn, chứng từ ( phần 1)

Bài 53: Những quy định pháp luật hiện hành về hóa đơn, chứng từ ( phần 2)

Bài 54: Những quy định pháp luật hiện hành về hóa đơn, chứng từ ( phần 3)

Bài 55: Thủ tục, các bước đặt in hóa đơn lần đầu và các lần tiếp theo

Bài 56: Thông báo phát hành hóa đơn

Bài 57: Sử dụng hóa đơn

Bài 58: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Bài 59: Các lỗi thường gặp trong quá trình kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng và cách khắc phục (phần 1)

Bài 60: Các lỗi thường gặp trong quá trình kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng và cách khắc phục ( phần 2)

Bài 61: Tổng kết

DOWNLOAD KHÓA HỌC TẠI ĐÂY
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank