KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Chia Sẻ Khóa Học Thành Thạo Excel Qua Giải Đề Thi - Thạc Sĩ Trần Duy Thanh


Chia Sẻ Khóa Học Thành Thạo Excel Qua Giải Đề Thi - Thạc Sĩ Trần Duy Thanh

Chia Sẻ Khóa Học Thành Thạo Excel Qua Giải Đề Thi - Thạc Sĩ Trần Duy Thanh

DOWN LOAD FREE FULL VIDEO
XEM ONLINE TỐC ĐỘ CAO
Khóa học tổng hợp toàn bộ các kiến thức Excel cho khối văn phòng, các bài tập rèn luyện sát nội dung và thực tế. 
 +Kho đề thi mẫu giúp học viên dễ dàng rèn luyện nâng cao chuyên môn Excel
 + Khóa học cung cấp cách thức cài đặt, cấu hình Excel
 + Cách quản lý Worksheet, Workbook, địa chỉ ô
 +Cách định dạng bảng tính
 +Các hàm và chức năng quan trọng: Hàm toán học, thống kê, xử lý chuỗi, luận lý, ngày giờ, các hàm dò tìm, sắp xếp, lọc, biểu đồ...

Chia Sẻ Khóa Học Thành Thạo Excel Qua Giải Đề Thi - Thạc Sĩ Trần Duy Thanh

DOWN LOAD FREE FULL VIDEO

Bạn sẽ học được gì

  • Thành thạo cách sử dụng Excel, áp dụng được cho công việc cũng như thi cử
  • Trở thành chuyên gia về excel trong công ty của mình, 
  • Trình bày số liệu trong excel đối với bạn trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn
  • Thực hiện thống kê và lên kế hoạch bằng excel chưa bao giờ dễ hơn
Nội dung khóa học

 Phần 1: Tổng quan về Excel

 Bài 1: Giới thiệu Excel và các ứng dụng

 Bài 2: Các thành phần trong cửa sổ Excel

 Bài 3: Cách hiệu chỉnh thanh công cụ Ribbon và Access toolbar

 Bài 4: Các kiểu dữ liệu và cách nhập liệu

 Bài 5: Cách lưu và mở tập tin Excel

 Bài 6: Cách xuất tập tin ra PDF và các định dạng khác

 Phần 2: Thao tác với các hàm thống kê đơn giản trong Excel

 Bài 7: Hàm tìm giá trị nhỏ nhất MIN (dãy giá trị)

 Bài 8: Hàm tìm giá trị lớn nhất MAX (dãy giá trị)

 Bài 9: Hàm tính giá trị trung bình AVERAGE (dãy giá trị)

 Bài 10: Hàm làm tròn Round (số gốc,số làm tròn)

 Bài 11: Hàm tính tổng SUM (dãy giá trị) và Autosum

 Bài 12: Hàm đếm COUNT (dãy)

 Bài 13: Hàm đếm COUNTA (dãy)

 Bài 14: Bài tập rèn luyện tổng hợp các hàm thống kê cơ bản
 Bài 15: Các bài tập rèn luyện tự giải

 Phần 3: Thao tác với Các hàm xử lý chuỗi trong Excel

 Bài 16: Hàm trích lọc chuỗi bên trái LEFT (chuỗi, số ký tự cần lấy)

 Bài 17: Hàm trích lọc chuỗi bên phải RIGHT (chuỗi, số ký tự cần lấy)

 Bài 18: Hàm trích lọc chuỗi ở giữa MID (chuỗi, vị trí bắt đầu lấy, số ký tự cần lấy)

 Bài 19: Hàm Value

 Bài 20: Bài tập rèn luyện tổng hợp các hàm xử lý chuỗi

 Bài 21: Các bài tập rèn luyện tự giải

 Phần 4: Thao tác với Các hàm luận lý trong Excel

 Bài 22: IF (điều kiện, giá trị thỏa điều kiện, giá trị không thỏa điều kiện)

 Bài 23: OR (dãy luận lý)

 Bài 24: AND (dãy luận lý)
 Bài 25: Bài tập rèn luyện tổng hợp các hàm luận lý

 Bài 26: Các bài tập rèn luyện tự giải

 Phần 5: Các hàm dò tìm và thống kê nâng cao trong Excel

 Bài 27: Vlookup

 Bài 28: Hlookup

 Bài 29: SUMIF

 Bài 30: SUMIFS

 Bài 31: COUNTIF

 Bài 32: COUNTIFS

 Bài 33: AVERAGEIF

 Bài 34: AVERAGEIFS

 Bài 35: Bài tập rèn luyện tổng hợp các hàm dò tìm và thống kê nâng cao

 Bài 36: Các bài tập rèn luyện tự giải

 Phần 6: Sắp xếp và lọc dữ liệu

 Bài 37: Sắp xếp

 Bài 38: Lọc cơ bản (filter)

 Bài 39: Lọc nâng cao (advance filter)

 Bài 40: Bài tập rèn luyện tổng hợp Sắp xếp và lọc dữ liệu

 Bài 41: Các bài tập rèn luyện tự giải

 Phần 7: Trình diễn dữ liệu

 Bài 42: SubTotal

 Bài 43: Thao tác với PivotTables

 Bài 44: Thao tác với PivotCharts

 Bài 45: Thao tác với các biểu đồ trong Excel

 Bài 46: Bài tập rèn luyện tổng hợp Trình diễn dữ liệu

 Bài 47: Các bài tập rèn luyện tự giải

 Phần 8: Giải đề thi

 Bài 48: Đề thi số 1

 Bài 49: Đề thi số 2

 Bài 50: Đề thi số 3

 Bài 51: Đề thi số 4

 Bài 52: Đề thi số 5

 Bài 53: Đề thi số 6

 Bài 54: Đề thi số 7

 Bài 55: Đề thi số 8
 Bài 56: Đề thi số 9

 Bài 57: Đề thi số 10

 Bài 58: Danh sách Đề thi tự giải

DOWN LOAD FREE FULL VIDEO
XEM ONLINE TỐC ĐỘ CAO
👍Các bạn tải App Quản Trị Excel cài trực tiếp trên điện thoại Iphone và Android mới nhất tại đây : https://www.quantriexcel.info/p/than-gui-cac-ban-tai-quantriexcel.html
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank